1-مقاومت و ایمنی بسیار بالا در برابر زلزله به دلیل یکپارچگی کل سیستم سازه

2-طول عمر مفید بیش از دو برابر به دلیل دوام و پایایی سازه و نفوذ ناپذیری در برابر عوامل جوی و انسانی

3- برابری هزینه های تمام شده این سقف ها نسبت به سقف تیرچه بلوک به دلیل سبک تر شدن سازه و حذف تیرهای میانی و تیرچه بلوک و آویز ها

4- اجرای طول دهانه بیش از سه برابر نسبت به حداکثر طول دهانه سقف تیرچه بلوک

5- اجرای کنسول با طول بیش از 4 برابر کنسول تیرچه بلوک که این سیستم را بسیار مناسب جهت مجتمع های تجاری دفاتر کار و مسکونی گردیده است

6- ضخامت سقف بین 13 الی 15 سانتیمتر نسبت به ضخامت سقف تیرچه بلوک که معمولا 35 سانتیمتر است

7- امکان افزایش ارتفاع طبقات و به تبع آن افزایش نور رسانی واحد ها به دلیل ارتفاع بیشتر پنجره ها از مزایای کمتر بودن ضخامت سقف است

8-سرعت اجرای بالاتر به دلیل تکنولوژی نوین این سیستم

9- افزایش بیشتر ارتفاع لابی و در نتیجه زیبایی ببیشتر بدون افزایش ارتفاع نهایی سازه

ارسال یک پیام