معرفی پیش تنیدگی
پیش‌تنیدگی که ترجمه کلمهPre-Stressingمی‌باشد، بدین معناست که عضو بتنی نظیردال یا تیر راباندازه نیروی لازم توسط کشش کابلهاتحت فشار قرار دهیم (پیش تنیده کنیم ) تا موقع اعمال نیروی قائم، عضو بتنی دچار خیز و ترک‌خوردگی نگشته و از تحمل و باربری بیشتری برخوردار باشد.
تفاوت پیش کشیده و پس کشیده
بتن پیش کشیده بتنی است که کابل های پیش تنیدگی آن قبل از ریختن بتن کشیده شده باشند. در بتن پس کشیده کابل های پیش تنیدگی بعد از ریختن بتن و پس از رسیدن مقاومت آن به 70 درصد مقاومت نهایی کشیده میشوند
آشنایی با سقف پیش‌تنیده
سقف های پیش تنیده در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهت اجرای ساختمانهای مسکونی.اداری.تجاری.فرودگاهها و پلها به وفور مورد استفاده قرار میگیرد. در این نوع تکنولوژی بخشی از میلگردهای سقف با کابلهای پیش تنیده (استرند)که در ناحیه کششی بتن قرار گرفته و ضعف کششی آنرا جبران میکنند جایگزین میگردد.

درباره ما

مهندسین شرکت آبان ساخت جلفا فعالیت مهندسی خود را از سال 1377 آغاز و در بیش از دو دهه فعالیت، اجرای بیش از 150 هزار متر مربع سازه در سطح استان را بر عهده داشتند عضو انجمن طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی، پروانه صلاحیت پایه 1 نظارت و محاسبات و مجری ذیصلاح از وزارت راه و شهرسازی کشور را اخذ نمودند.
Send a Message